Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach komputerowych!

Szkolenia odbywają się w formie warsztatów praktycznych. Przed szkoleniem przeprowadzamy analizę potrzeb szkoleniowych, dzięki czemu każde szkolenie dostosowujemy do indywidualnych oczekiwać naszych uczestników.

Oferujemy:

  1. BEZPŁATNE SZKOLENIA

– komputerowe (80 godzin): obejmujące kompetencje informatyczne i informacyjne (np. podstawy pracy z komputerem, podstawy pracy w sieci w tym obsługa Internetu i poczty elektronicznej, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne) zakończone certyfikatem VCC

– z języka angielskiego (120 godzin): zakończone certyfikatem TELC na poziomie:

  • A1 – początkujący + A2 – niższy średniozaawansowany
  • B1 – średniozaawansowany + B2 – wyższy średniozaawansowany

 

  1. CERTYFIKAT UKOŃCZENIA SZKOLENIA

– VCC (Vocational Competence Certificate) – system kształcenia certyfikacji i kompetencji zawodowych zgodnych z Europejskimi Ramami Kompetencji Cyfrowych dla Obywateli (Rama DigComp)

– TELC (The European Language Certificates) – system egzaminów stworzony w oparciu o program ramowy: Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages Rady Europy)

 

DLA KOGO?

Wsparciem w ramach projektów zostaną objęte osoby powyżej 25 roku życia posiadające maksymalnie średnie wykształcenie i zamieszkujące na terenie woj. Lubelskiego bez względu na posiadany status na rynku pracy w tym:

  • osoby z niepełnosprawnościami  (osoby te będą kwalifikowane do udziału w szkoleniu na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności)
  • osoby po 50 roku życia

Planowany okres realizacji szkoleń lipiec 2016 – lipiec 2017

Przyjmowanie zgłoszeń trwa od  1 czerwca 2016

 

Zapewniamy:

– zaangażowanie trenerów z dużym doświadczeniem,

– zajęcia w małych grupach (10 osób) blisko miejsca zamieszkania,

– materiały szkoleniowe,

– odpowiednio wyposażone sale komputerowe,

– sale dostosowane do osób niepełnosprawnych

 

Szczegółowe informacje w zakładce projekty w realizacji
Zapraszamy!