Projekty

ICT LAB dla NEET


ICT LAB dla NEET

ICT LAB Centrum Szkoleń Informatycznych wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Kraśniku oraz Centrum Promocji Pracy zapraszają do udziału w projekcie „ICT LAB dla NEET”.

Celem projektu jest podwyższenie kwalifikacji  i kompetencji zawodowych, nabycie wysokiej jakości doświadczenia zawodowego i zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia  u 50 os. w wieku 15-29 lat z terenu powiatu kraśnickiego  poprzez poradnictwo zawodowe, opracowanie IPD, szkolenia, staże i pośrednictwo pracy potwierdzonych certyfikatem przez 50 osób do 30.06.2017 r.

Grupę docelową projektu stanowi 50 osób spełniających łącznie następujące kryteria:

 • wyrażają chęć udziału w projekcie poprzez złożenie dokumentów rekrutacyjnych,
 • zamieszkują na terenie powiatu kraśnickiego,
 • są z grupy NEETw wieku 15-29 lat,
 • są niepracujące (bezrobotne lub bierne zawodowo),
 • niekształcące się w trybie stacjonarnym lub wieczorowym,
 • nieszkolące się,
 • są osobami z niskimikwalifikacjami.

Do udziału w projekcie „ICT LAB dla NEET” zachęcamy w szczególności:

 • osoby w wieku 15-24 lat,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • mężczyzn.

Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się w sposób ciągły.

Kandydat/ka mają do wyboru jedno z pięciu szkoleń zawodowych:

 1. Pracownik biurowy z obsługą komputera.
 2. Administrator sieci CISCO,
 3. Tworzenie stron www,
 4. Sprzedawca z obsługą programu magazynowego SUBIEKT GT,
 5. Opiekun osoby starszej.

GWARANTUJEMY: 

 • poradnictwo zaodowe (6h/uczestnika) i psychologiczne (2h/uczestnika),
 • szkolenie zawodowe zakończone uzyskaniem certyfikatu,
 • 3 miesięczne, płatne staże,
 • pośrednictwo pracy,
 • pokrycie kosztów dojazdu,
 • zaangażowanych trenerów z doświadczeniem,
 • zajęcia w małych grupach (10 osób) blisko miejsca zamieszkania,
 • materiały szkoleniowe i wyposażone sale komputerowe,
 • sale dostosowane do osób niepełnosprawnych.

 

ZAPISY:

Odwiedź nas! Biuro projektu „ICT LAB dla NEET”, ul. Sikorskiego 2, 23-210 Kraśnik.

kom.:  531 544 894, tel. 81 825 02 61

e-mail: ictlabdlaneet@gmail.com

Termin realizacji projektu 01.08.2016 r. – 30.06.2017r.