Projekty

Lubelska Akademia Kwalifikacji

Priorytet inwestycyjny 10iii Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji Działanie 12.3 Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych

Kompetencje przyszłości

Fundacja „Wschodni Klaster Innowacji” i ICT LAB Centrum Szkoleń Informatycznych zapraszają do udziału w bezpłatnych szkoleniach komputerowych w ramach projektu Kompetencje przyszłości.

Kompetencje Przyszłości

Projekt „Kompetencje Przyszłości” realizowanym w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”

Kompetencje kluczowe – gwarancja rozwoju

ICT LAB Centrum Szkoleń Informatycznych oraz Zespół Szkół – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Orląt Lwowskich w Urzędowie zapraszają do udziału w projekcie:‘Kompetencje kluczowe – gwarancja rozwoju’.

ICT LAB dla NEET

ICT LAB Centrum Szkoleń Informatycznych wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Kraśniku oraz Centrum Promocji Pracy zapraszają do udziału w projekcie „ICT LAB dla NEET”.